ลงทะเบียนกับเรา

ลงทะเบียนสินค้ากับเราเพื่อรับประกันสินค้านาน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
ในกรณีที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของ dash. โดยตรง สินค้าคุณได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีก