นักออกแบบฝึกงาน Design Intern

ฝึกงานระยะเวลา 3 เดือน
หลักสี่ กรุงเทพ